Párek 5 denní letní šifrovačka pro párek osob

Pravidla

Základy

Hra probíhá v sobotu 4. srpna 2018 v okolí Moravského Krumlova přibližně od 9:00 do 19:00.

Hry se účastní týmy dvou plnoletých osob dále označovaných jako párky. Okrajově můžete přibrat do párku mimčo (klausovka) nebo domácího mazlíčka (hot dog), ale doporučujeme vždy to pořádně promyslet. Poznámka 2018: Kočárky letos nechte doma, trasu nezvládnou. Letos ani pejsci trasu nezvládnou, též prosíme nechat doma.

Hry se účastníte na vlastní nebezpečí.

Hra neobsahuje žádné nebezpečné prvky kromě myšlení a chůze či běhu.

Přihlášení do hry

Registrace párků bude probíhat prostřednictvím mailu od od 29. května 2018 do 29. července 2018. Více pak v Registraci.

Maximální počet registrovaných párků pro hru je 40. Hra se bude konat, pokud se přihlásí minimálně 10 párků.

Registrací se párky zavazují k dodržování pravidel hry a pokud možno i všech platných zákonů ČR.

Poplatek za hru bude maximálně 150 Kč (může se snižovat podle počtu přihlášených párků). Poplatek budou párky platit na startu hry v hotovosti.

Přesnou polohu startu, výši startovního poplatku a další závěrečné informace se registrované párky dozví mailem po ukončení registrace.

Chování párků

Párky hrají samy za sebe a hrají fair play, což v našem případě znamená hlavně:

Párky naopak mají dovoleno se rozdělit, ale do cíle musí přijít oba členové společně. Párek může využít věcné (encyklopedické) informace od osob, které nejsou registrovanými členy párku (tzv. „přítel na telefonu“), případně informace od náhodných kolemjdoucích.

Systém hry

Základ hry je podobný jako u ostatních šifrovacích her, tj. párky na jednom stanovišti luštěním šifer zjistí polohu stanoviště následujícího a tento postup opakují, dokud nedorazí do cíle. Párky ale nejsou hodnoceny na základě času, ve kterém dorazí do cíle, ale na základě bodů, které získají během hry.

Na většině stanovišť hry jsou umístěny dvě šifry.  Řešení obou šifer odkazuje na stejné další stanoviště hry. Pro postup ve hře tak stačí vyluštit vždy jen jednu z nich. Za každou správně vyřešenou šifru ale párek získává 1 bod, tedy se vyplatí vyřešit co nejvíc šifer, i když už je párek nepotřebuje k postupu. Během hry i před hrou můžou párky obdržet nebo objevit bonusové šifry a úkoly. Řešení těchto bonusů má hodnotu 0,5 bodu (existují-li šifry s jiným bodovým ohodnocením, tak se to zavčas dozvíte).

Řešení všech postupových a bonusových šifer si párek zaznamená do své karty párku, kterou obdrží k vytištění mailem v posledních informacích před hrou.

Vyhrává párek, který stihne do konce hry odevzdat svou kartu párku v cíli a získá nejvíc bodů. V případě rovnosti bodů o vítězi rozhodne bonusový úkol, který párkům zadají organizátoři po ukončení hry.

Šifry

Každá postupová šifra ve hře vždy obsahuje ženský, mužský nebo kombinovaný symbol, číslo stanoviště a nadpis. Pokud existuje šifra s ženským nebo mužským symbolem, pak k ní existuje šifra se symbolem opačným.

Nadpisy šifer nikdy nejsou přímo součástí šifry, ale mohou lehce napovídat, jak danou šifru řešit. Pokud šifra obsahuje text psaný kurzívou, tak ten pak není součástí šifry. Typicky se bude jednat o tzv. upřesnítka, která blíže určují, kde se nachází další stanoviště.

Bonusové šifry a úkoly nemusejí obsahovat mužský, ženský nebo kombinovaný symbol. Pokud ale obsahují mužský nebo ženský symbol, existuje k nim bonusová šifra či úkol se symbolem opačným. Místo čísla stanoviště mají bonusové šifry napsáno slovo Bonus (ale ani to nemusí být pravidlem, jedná-li se o skrytou šifru).

Pozn.: Na webu nejsou žádné skryté šifry. Body před hrou je možné získat z kvalifikace a z předherního bonusu v posledních informacích, které Vám přijdou mailem.

Šifry používají anglickou abecedu o 26 znacích. CH se považuje za dvě písmena C a H. Výjimkou je polský kříž, který obsahuje Ch. Pokud potřebujete z abecedy vypustit nějaké písmenko, vypusťte Q.

Každý párek si může vyzvednout pouze jednu kopii šifry.

Nápovědy

Ve startovní obálce párky obdrží zalaminovanou kartu s totálními nápovědami. Pokud se párek na nějakém stanovišti zasekne, může si z karty vystřihnout nápovědu s číslem stanoviště, na kterém se nachází a získá tak polohu stanoviště dalšího. Párek si pak na své kartě párku proškrtne stanoviště, na kterém si nápovědu vzal, a ztrácí nárok na jakékoliv body, které zde mohl získat. Počet těchto nápověd není omezen. V cíli pak párek odevzdává kartu s nápovědami společně s kartou párku.

Bonusové šifry a úkoly, startovní úkoly a cílová šifra a úkol nápovědu nemají.

Vybavení

Povinné vybavení pro hru je:

Vybavení, co se může hodit:

Závěr

Poslední informace před hrou mohou některé předchozí informace změnit, doplnit či vypustit. Stejně tak si organizátoři hry vymezují právo některá pravidla pozměnit, doplnit či vypustit.